LENKE


Dette er dysen for å gå inn i grenrør fra 110 mm opptil 160 mm. Disse trekker seg sidelengs inn.

Art. - Tilk. - Beskrivelse
1240 - 1/2” - Kule-Lenkedyse (KLD) Ø 30 mm
1241 - 1/2” - Kule-Lenkedyse med høytrykkslange (FS) Reingjøringsdyse
1242 - 1/2” - Kule-Lenkedyse og Rengjøringsdyse uten høytrykkslange (FS)
1245 - 1/2” - Rotasjons-Lenke dyse kombinasjonen Ø 40 mm, med KLD og FS
1246 - 1/2” - Rotasjons-Lenke dyse kombinasjon Ø 40 mm, uten FS