TORPEDO


Torpedo-Kombi er som Radi-Clean dyser - en annen form for en slik dyse - kombinert rengjøring med vifte stråler og normale innsatser. Tilkobling 1 ".

Denne dysen er perfekt for å fjerne hardt fett og kalk som kan være fast på innsiden veggen av røret. Strålene rengjør rundt hele røret innvendig.