EIBOW PROFILRENGJØRING


Eibow er utviklet spesielt for rør fra 600 mm til 1800 mm. Ved enkel justering kan det gjøres raskt og enkelt klart for de forskjellige størrelser. Ingen kompliserte innstillinger. Med 1-2 enkle trinn. Selvfølgelig har vi også sørget for at innsetting gjennom mannhullet uten komplisert montering i kanalen. Du trenger bare ett verktøy for ulike tverrsnitt, Eibow!

  • Spesielt designet for eggformede kanaler.