CARE FENCE


  • Høyreflekterende foldeavsperring (DIN 30710)
  • Effektiv beskyttelse av personale og trafikanter
  • 3 meter avsperring på 10 sekunder
  • Foldes hurtig til en kompakt enhet
  • Vekt 10 kg