Gassdetektor

De nye gassdetektorene Polytector III G999 for 4-7 gasser tilbyr sammenlignet med enhetene i G888-serien en integrert elektrisk sugepumpe og kan valgfritt utstyres med en radiomodul.

Avhengig av sensorkonfigurasjon, advarer enhetene mot farer fra giftige så vel som brennbare gasser og damper og oksygenmangel og overskudd. Individuelle sensorkombinasjoner og et omfattende utvalg av tilbehør sørger for at G999 oppfyller alle kravsprofiler.

Våre grunnleggende konfigurasjoner er spesialkonfigurert for avløpsvannssektoren.

De advarer pålitelig mot gassfarer forårsaket av O2, CH4, H2S, CO, CO2 (avhengig av versjon).