Vivax Metrotech vLoc CAM2

Markedets beste kamera/sondesøker

vLoc CAM2 er en unik søker for sonder og kamerahoder (inspeksjonskameraer). Med denne finner du rørtraserer, samt elektriske kabler som ligger i grunnen, maks dybde 5 meter Ved tradisjonelt søk etter en sonde, ført inn i et rør vha. en stakefjær, så trenger man å være to mann. En som dytter inn sonden og en som følger sonden med samme hastighet. Eller man man trinnvis dytte inn sonden, søke sonden, gå tilbake og dytte mer, søke på nytt etc. Med vLoc CAM2 søkeren trenger man kun være en mann. Først dytter man inn sonden med stakefjæren så langt man vil, deretter tar man vLoc CAM2 mottakeren og går i samme retning raskt tempo fremover mens man ser på kompassnålen. Så snart man er nær sonden vrir nålen seg 90 grader og blinker blått, sonden/kamerahodet er lokalisert.

Et annet unikt bruksområde er der sonden/kamerahodets posisjon er utenfor rekkevidde ved feks. at et kjøretøy er parkert ovenfor traseen slik illustrert til høyre. Med vLoc CAM2 kan man bevege seg slik vist ovenfor med alltid samme vinkel på søkeren i forhold til rørtraseen og når kompassnålen blinker blått har man punktet som til sist viser frem til punktet der sonden befinner seg.

Mottakeren vLoc CAM2 er konfigurert for bruk med inspeksjonskamerasystemer der sender signaler på 512/640 Hz og for sonder med frekvenser på 8 kHz eller 33 kHz. Mottakeren kjøpes løs uten senderenhet slik vLoc Pro2 kommer med.

Tekniske detaljer:

  • Frekvenser 512Hz, 640Hz, 33kHz og strøm
  • Dybde rekkevidde 5 meter
  • størrelsen 67 x 30 x 10 cm
  • vekt ca. 2,5 kg inkl. batterier