Videoer


Riezler MSE 300 med SHP-9X Rørinspeksjonskamera

PTC CTR-H Høytrykkspyler

PTC CTR-H PS Høytrykkspyler til fasadevask

PTC JTR-H Høytrykkspyler

PTC Torpedo Compact Høytrykkspyler

PTC Torpedo Compact Høytrykkspyler for renhold av busskur og offentlig

PTC Torpedo Compact PS Høytrykkspyler for fjerning av grafitti og tagging

PTC Torpedo Compact PS Høytrykkspyler for rengjøring
https://www.youtube.com/watch?v=MxXQ91JhXQY

PTC Torpedo Skid Høytrykkspyler

PTC Whale Høytrykkspyler

PTC Vortex 1000 Combi (Spyler/Slamsuger)

PTC Vortex 400 Slamsuger

USB Düsen Primus 3D for fjerning av masse i rør

USB Düsen Turbiket 3D for fjerning av fast masse

USB Düsen Turbo 0 3D for fjerning av røtter

USB Düsen Turbo II 3D for fjerning av røtter

USB Düsen Turbo III 3D for fjerning av røtter

USB Düsen Ekstrem 3D rengjøringsdyse

USB Düsen Radi 3D for regelmessig rengjøring

USB Düsen Radial 3D for regelmessig rengjøring

USB Düsen Rinnen for stikkrenner og kanaler

USB Düsen Spinjet for rengjøring av kummer

USB Düsen Vibrasjonsdyse for fjerning av hard masse

USB Düsen Tri Jet 3D for regelmessig rengjøring