TWISTER


Ett verktyg för alla brunnslock, lossar låsta och fastsittande brunnslock! Ingen användning av extern energi! Ergonomisk och flexibel! Ingen rensning av lyfthål! Vikt 6 kg.