VACMAN KOMPAKT


Ergonomiska lyft av brunnslock och stenbeläggning! Klar för användning på under 10 sekunder! Viks ihop till en kompakt enhet! Lyfter 2x din egen vikt! Ingen användning av extern energi! Suger sig fast även på slitna och ojämna underlag! Vikt 12 kg!