EJEKTORMUNSTYCKE


Vattnet är jämnt fördelat till en ejektor och därigenom skapas ett vakuum i sugkoppen. Ejektormunstyckets höga prestanda garanteras endast om tillräcklig mängd vatten finns tillgängligt.
Det betyder, beroende på storleken på kloak eller övervattenslinje, att ejektormunstycket ska vara helt under vatten därför att vattenståndet sjunker avsevärt när Ejektorn sätts i drift. Man använder en koncentrerad vattenstråle (en hel stråle ger en mycket högre verkningsgrad än sex små, tunna vattenstrålar). Ejektorn kopplad till ett rostfritt högtrycksstålrör centreras framför insugningsröret och säkras med platt, rostfritt munstycke. Detta eliminerar risken för blockeringar i insugningsröret och/eller skador på ejektorn.

Fördelar:

  • Vakuum kan avlägsna stora mängder material mot brunn
  • Kan rengöra stora rörledningar med hög ström
  • Kräver inte högt PSI för att operera
  • Minskad vattenförbrukning
  • Minskade driftskostnader

Användningsområde:
Stort kloaknät 32" med sand, slam, lera

Tekniska specifikationer:

  • Utbytbara munstycken
  • Härdat rostfritt stål
  • 1"- 1 ¼" slanganslutning

Art.nr.1-0310 Rørkobling 1¨ Vekt 28.0
Art.nr.1-0311 Rørkobling 1¨ Vekt 30.0
Art.nr.1-0321 Rørkobling 1 ¼¨ Vekt 35.0