PRIMUS 1


Primusmunstycke™ är ett kloakrengöringsmunstycke med kontrollerad rotationshastighet.
Vår Primus ™ drivs av vattnet som kommer från en trycksatt slang. Den kontrollerade rotationen
uppstår därför att vinkeln på vinkelstrålen i spolningshuvudet fungerar tillsammans
med en intern hög prestanda i keramiska kopplingsplattor.

Fördelar:

  • Ingen smörjning eller utbyte av interna mekaniska delar under de första 12 månadernas
    drift, därigenom blir detta munstycke extremt användarvänligt
  • Kan användas i kombination med en kontinuerlig justerbar flexibel guide till rörets mitt
  • Kan används med återvunnet vatten
  • Minskad vattenförbrukning
  • Minskade driftskostnader

Används till:
Fett och rötter

Tekniska specifikationer:

  • Avancerad optimerad 3D Hydro-mekanik ™
  • Utbytbara munstycksinsatser i huvudet
  • Rostfri stålkonstruktion