FALLMUNSTYCKE


Artikkel nr. 00013

Särskilt lämplig för takrännor. Tillverkas på begäran.