EINFORM-MUNSTYCKE


Detta munstycke har utvecklats för att kunna navigera över förskjutningar i röret. Einform avlägsnar hinder och öppnar totalblockeringar på kort tid.

Fördelar:

  • Inga skarpa kanter
  • Ökad prestanda och effektivitet
  • Minskade driftskostnader

Användningsområden:

  • Avancerad optimerad 3D Hydro-mekanik ™
  • Utbytbara munstycksinsatser
  • Rostfri stålkonstruktion

Användningsområden:
Totalblockeringer eller hinder i kloaknätet