PIPE RÖR ULV


Detta är ett unikt munstycke. Det härdade rostfria stålhuvudet är turbindrivet och spinner på c:a 6000–12000 rpm. För extrem användning är detta ett mycket effektivt verktyg. Detta munstycke lyckas där standardhydrodynamiska verktyg misslyckas, och ökar därigenom produktiviteten och sänker driftskostnaderna. Detta munstycke bör vara ett standardmunstycke i verktygslådan på alla spolbilar, det är ett imponerande verktyg! Det går att byta huvud från knivhuvud till borrhuvud.

Fördelar:

  • Lite underhåll, ingen smörjning
  • Kan användas med återvunnet vatten
  • Minskad vattenförbrukning
  • Minskade driftskostnader

Användningsområden:
Totalhinder och blockeringar orsakade av rötter, slam, fett mm.

Tekniska specifikationer:

  • Avancerad optimerad 3D Hydro-mekanik ™
  • Utbytbara munstycksinsatser
  • Rostfritt stål och härdat huvud i rostfritt stål
  • Bakre strålvinkel är 22°
  • 1/2 "-1" gängad slangkoppling