TURBIKET 3D


Turbiket är ett rotationsverktyg med kullager som drivs över en turbin. Verktyget är avsett för rör med rötter, fett och kalkavlagringar. Regleringen av varvtalet sker över vattentryck och storleken på munstyckena (mängd vatten per minut). Ledkedjan garanterar en skonsom behandling av rören.

Utbytbar kedja möjliggör flera arbeten baserat på storlekar från ca 80mm till 150 mm när du använder variabel guidevagn UFS också upp till 250mm.