ALU-MUNSTYCKE


Detta är en mycket lätt version av munstycke för lastbilar med mindre pumpkraft – munstycket är mycket lätt.