KABELMUNSTYCKE


Detta är ett litet munstycke dragning genom en liten kanal med ett rep.