LÄNK


Detta är munstycket för att gå in i grenrör från 110 mm upp till 160 mm. Det dras sidledes in.

Art. - Tilk. - Beskrivning
1240 - 1/2” - Kullänkmunstycke (KLD) Ø 30 mm
1241 - 1/2” - Kullänkmunstycke med högtrycksspolslang (FS) Rengöringsmunstycke
1242 - 1/2” - Kullänkmunstycke och rengöringsmunstycke utan högtrycksspolslang (FS)
1245 - 1/2” - Rotationslänkmunstycke kombinationen Ø 40 mm, med KLD och FS
1246 - 1/2” - Rotationslänkmunstycke kombination Ø 40 mm, utan FS