EIBOW PROFILRENGJØRING


Eibow har särskilt utvecklats för rör från 600 mm till 1800 mm. Vid enkel justering kan det snabbt och enkelt göras klart för olika storlekar. Inga komplicerade inställningar. Med 1-2 enkla steg. Naturligtvis har vi också sett till att insättning genom manhålet kan göras utan komplicerad montering i kanalen. Du behöver bara ett verktyg för olika tvärsnitt, Eibow!

  • Särskilt utformad för äggformade kanaler.