FS-MUNSTYCKE


Detta munstycke har utvecklats för att kunna navigera över förskjutningar i röret. FS-munstycket
avlägsnar hinder och öppnar totalblockeringar på kort tid.

Fördelar:

  • Inga vassa kanter
  • Ökad prestanda och effektivitet
  • Minskad vattenförbrukning
  • Minskade driftskostnader

Användningsområden:
Totalblockeringar eller hinder i kloakknätet

Tekniska specifikationer:

  • Avancerad optimerad 3D Hydro-mekanik ™
  • Utbytbara munstycksinsatser
  • Rostfri stålkonstruktion
  • Bakre strålvinkel 15° och 25°