SKJUTMUNSTYCKE VA


Pre-stråle-munstycke utan reflektion. 6 x 15° + mittbjälke. Detta skjutmunstycke används för att
lösa upp blockeringar eller vidareföra transport av upplöst material. Monteras på glasfiberstålfjäder.

Ändamål:
Lösa upp blockeringar. Rengöring framåt

Fördelar:

  • Rostfritt stålmunstycke
  • Inget slitage, rostfritt

Art.nr: - Tilk. - Munstyckinsats
1142 - G 1/4” - 6xborret + 1xsentrert
1140 - G 1/2” - 6xM 6 GS + 1xM 6 GS I sentrum