PULSATOR


PULSATOR FÖR HÖGTRYCK/KLOAKSPOLNINGSMASKINER

En maskin som levereras med pulsator är särskilt uppbyggd som pulsatormaskin, och kan inte jämföras med maskin utan pulsator. Effektiviteten är betydligt större på en pulsatormaskin, jämfört med en enhet utan pulsator. (Vi säljer båda typerna.)

Här är några av fördelarna med PULSATOR:

Vid öppning av täta rör sparar du 80 % av vattenmängden. Du arbetar flera gånger snabbare med en PULSATOR.

Exempel på effektivitet med pulsator:

Rör 150 mm, 35 meter rakt fram. 90 grader till höger, 4 meter rakt fram 90 grader till vänster, 15 meter rakt fram. Tidsåtgång med 50 meter ½" slang. Utan pulsatorsystem: 4 minuter 35 sekunder med mycket hjälp. Med pulsator: 1 minut och 20 sekunder!!! Ingen hjälp

Vattenförbrukning:

Utan pulsator, 4 minuter/35 sekunder x 40 l.p.m. = + - 183 liter med pulsator, 1 minut/20 sekunder x 27,7 l.p.m. = + - 36 liter. Kom ihåg att det går betydligt snabbare att öppna själva tätningen med pulsator. Efter att tätningen har tagits, slår du över handtaget och spolar ut på vanligt sätt. Med Pulsator sparar du vatten. Tid = mindre slitage på utrustning. Du tinar frusna vattenledningar betydligt snabbare. Du kör snabbt i stigningar. Du kan köra upp till 200 m med ½" högtrycksspolslang.